Kurum Koordinatörleri

Prof. Dr. Ali DERAN       

 Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yard.

Doç. Dr. Mine İnce OCAKOĞLU 

 Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü

Doç. Dr. Fatih KAPLAN

 Erasmus Kurum Koordinatörü

Doç. Dr. Aysel ÖZFİDAN

 Farabi Kurum Koordinatörü

Doç. Dr. Maya ALTINOK

 Mevlana Kurum Koordinatörü

Doç. Dr. Hüseyin TOPAKLI

 Bologna Kurum Koordinatörü

Öğr. Gör. Ayşe Dilay Eroğlu 

 Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatör Yardımcısı